Blues historia

De första publiceringarna av blues var 1908 när Antonio Maggio släppte låten, jag fick blues. Ursprungligen var fanns blues flera årtionden tidigare men tyvärr är den typen av musik dåligt dokumenterad. Detta var delvis på grund av den rasdiskriminering i det Amerikanska samhället och den låga graden av läskunnighet av landsbygdens afroamerikaner.

Blues har djupa rötter i den Amerikanska historien, framförallt den afroamerikanska. Dess ursprung är först dokumenterat i början av 1900-talet i söderns stora bomullsplantage. Slavarna sjöng då tillsammans ute på fälten när de slet bomull från plantorna.

Från början växte blues upp i Mississippi, inte långt från New Orleans där jazzens födelse kommer ifrån. De både musikgenrerna har alltid påverkar varandra och de samverkar fortfarande på många plan än idag.

Det finns ingen dokumentation på att det var en enskild person som uppfann blues, men det är många personer som säger sig ha upptäckt genren.

Under sent 1800-tal var den Amerikanska södern ett hem för hundratals bluesmän som hjälpte till att forma musiken till vad den är idag. Arvet från dessa tidigare pionjärer kan fortfarande höras i stora låtar från 20- och 30 talets inspelningar.