Om mig och Blues

Blues var kärlek ifrån fösta början. Oavsett hur man mår så finns det ett band eller en låt som passar ditt humör.

Tillskillnad ifrån Jazz är Blues musikaliskt icke-komplext igenom att undvika svåra ackord och rytmerna i klassisk jazz och mer sofistikerade rockformer. Blues musiker tvingas göra sin musik spännande genom att spela med känsla.

Vi lyssnar på bluesen av samma anledning som man tittar på en tragisk pjäs eller läser en sorglig historia. Den låter oss uppleva musikerns känslor och fungerar som ett slags katarsis för vår egen inre smärta eller glädje

Detsamma gäller för artisten också. Stora bluesmusiker skriver att att spela gitarr hjälper dem att glömma sina dagliga problem eftersom de går vilse i musiken. Det finns också något särskilt roligt med den improviserande komponenten av blues och jazz. Det ger lyssnaren en tydlig bild av artistens tekniska och uttrycksfulla förmåga och möjliggör ett slags samtal mellan konstnären och publiken.

Till vardags jobbar jag på Tommysträdgård med stensättning